Cymorth gan Hafal

Cymorth gan Hafal

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau ar draws y 22 sir yng Nghymru i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr.

Dewch i ganfod sut ydym yn medru helpu…

HELP MEWN ARGYFWNG

Dysgwch am bwy y dylech gysylltu â hwy os ydych yn teimlo eich bod wedi cyrraedd pwynt o argyfwng a bod y person yr ydych yn gofalu amdano angen help brys.

GWASANAETHAU

Dewch i ganfod pa wasanaethau mae Hafal yn darparu ar draws Cymru.

YN EICH ARDAL

Mae Hafal yn darparu gwasanaethau ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Ewch i’n map rhyngweithiol er mwyn dysgu mwy am y gwasanaethau sydd ar gael yn lleol i chi.

RHAGLEN ADFERIAD

Mae Rhaglen Adferiad Hafal yn ddull modern o ddelio ag afiechyd meddwl.

GFOALWYR A THEULUOEDD

Dewch i ddysgu mwy am y gwasanaethau a’r gofal sydd ar gael i ofalwyr a theuluoedd.

CLIC

Mae Clic yn darparu gofod diogel i gysylltu ag eraill.