GWASANAETHAU

Mae Hafal yn darparu amryw o wasanaethau ar draws Cymru.

ADDEWID HAFAL

Addewid Hafal yw ein haddewid i ddarparu cyswllt cyfeillgar parhaus i’n grŵp cleient.

 

HAFAL CROESFFYRDD

Ein gwasanaeth penodol ar gyfer gofalwyr yn Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.

GELLINUDD

Dysgwch mwy am ein gwasanaeth i gleifion mewnol sydd wedi ennill gwobrau.

HYFFORDDIANT AMENEDIGOL

Gwnewch gais am becyn hyfforddi amenedigol am ddim.

MENTAL HEALTH & MONEY ADVICE

Clear, practical advice and support for people experiencing issues with mental health and money.

GWASANAETHAU CYFIAWNDER TROSEDDOL

Help i bobl sydd yn dod i gysylltiad gyda’r System Cyfiawnder Troseddol.

HYB CYNLLUNIO GOFAL

Ewch i’n hyb cynllunio gofal am gyfoeth o adnoddau.

HYFFORDDIANT A CHYFLOGAETH

Dewch i ddysgu mwy am ein hyfforddiant a’n gwasanaethau cyflogaeth.

CLYBIAU CYMDEITHASOL, GRWPIAU A GWASANAETHAU CYFEILLIO

Mae Hafal yn cynnal nifer o glybiau a grwpiau cymdeithasol ar draws Cymru.

CANOLFAN ADNODDAU

Dewch i ddysgu mwy am Ganolfan Adnoddau Hafal.

GWASANAETHAU TAI

Mae Hafal yn darparu ystod o wasanaethau tai – cliciwch am fwy o wybodaeth.

YMYRRAETH GYNNAR

Dewch i ddysgu mwy am ein gwasanaeth sydd yn ffocysu ar ymyrraeth gynnar.

EIRIOLAETH

Dewch i ddysgu mwy am wasanaethau eiriolaeth Hafal.