Gwybodaeth

Am fwy o wybodaeth am afiechyd meddwl ac adferiad, dilynwch y dolenni isod.

Gwybodaeth am iechyd meddwl

Mwy o wybodaeth am yr afiechydon meddwl sydd yn medru effeithio ar Aelodau a chleientiaid Hafal fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol.

Cyhoeddiadau

Mae Hafal yn cyhoeddi ystod o gyhoeddiadau ar nifer o feysydd sydd yn ymwneud gyda gofal iechyd, gofalu ac adferiad.

Rhaglen Adferiad

Mae Rhaglen Adferiad Hafal yn ddull modern tuag at ddelio ag afiechyd meddwl.

Iechyd Meddwl Cymru

Ewch i’n gwefan Iechyd Meddwl Cymru sydd yn cynnwys y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf ynghyd â’r diweddaraf o ran deddfwriaeth.