Y Genhedlaeth Goll?

 

WELSH Lost Generation HNC

 

Mae “Y Genhedlaeth Goll?” yn brosiect sy’n cael ei arwain gan y Grŵp Cydweithredol Anghenion Uchel sydd yn anelu i amlygu profiadau a blaenoriaethau pobl hyn ag afiechydon meddwl difrifol megis sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol. Mae’r prosiectau yn cael eu cefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, BipolarUK, Diverse Cymru a Crossroads Care Gorllewin a Chanolbarth Cymru.

Yn 2016, roeddem wedi lansio ymgynghoriad fel rhan o “Y Genhedlaeth Goll?” er mwyn gwrando ar farn pobl hŷn ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr am y gwasanaethau y maent yn derbyn. Roedd yr arolwg wedi gofyn i bobl i ystyried y problemau penodol sydd yn effeithio ar bobl hŷn ag afiechyd meddwl difrifol ac yn gwahodd awgrymiadau  ar ba gymorth sydd angen arnynt i fynd i’r afael â hwy.

Roeddem wedi dod ar draws grŵp o bobl  sydd yn aml yn unig ac yn teimlo eu bod wedi eu hynysu – a’n teimlo hefyd nad ydynt yn cael eu cefnogi.  Roeddynt wedi dweud wrthym nad ydynt yn derbyn digon o help gyda thriniaethau ar gyfer eu hafiechyd meddwl, hyd yn oed ar ôl y blynyddoedd yma.

Ond roedd pobl hefyd wedi  cynnig syniadau da am y cymorth sydd angen arnynt er mwyn gwella eu bywydau.

Darllenwch adroddiad ar ganfyddiadau’r ymgynghoriad

Am fwy o wybodaeth, ewch i ddarllen papur trafod “Y Genhedlaeth Goll?”, sydd yn gwyntyllu cefndir a sgôp y prosiect.

 

Bottom image 1