HWB CTP

Layout 1

Croeso i Hwb Cynllunio Gofal a Thriniaeth Hafal, lle y byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth sydd angen arnoch er mwyn sicrhau Cynllun Gofal a Thriniaeth ardderchog. 

Mae’r Cynllun Gofal a Thriniaeth yn un o’r nifer o hawliau sydd yn cael eu sicrhau gan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd. Mae’n rhoi’r cyfle i chi osod amcanion ym mhob un  agwedd o’ch bywyd, ac fel rhan o’r broses, yn eich helpu i gymryd mwy o reolaeth o’ch adferiad.

Isod, ceir cyfres o ddolenni i offer ar-lein sydd yn medru eich helpu chi neu’r  person yr ydych yn gofalu amdano i sicrhau Cynllun Gofal a Thriniaeth gwych.

 

TIPS ar ba amcanion i’w cynnwys mewn Cynllun Gofal a Thriniaeth

Mae’r Cynllun Gofal a Thriniaeth yn  rhoi’r cyfle i chi osod amcanion ym mhob un  agwedd o’ch bywyd.

Welsh wholepersonCliciwch yma am awgrymiadau ar ba amcanion, camau a chefnogwyr i’w nodi ym mhob un o’r wyth agwedd o fywyd; clipiau fideo o bobl yn siarad am yr hyn sydd wedi bod yn effeithiol iddynt hwy a chyfeirlyfr o ddolenni at wybodaeth ac astudiaethau achos  pellach.

 

CTP guideCliciwch yma er mwyn lawrlwytho ein canllaw cynhwysfawr at gwblhau Cynllun Gofal a Thriniaeth safon uchel – o’r dechrau i’r diwedd.

 

 

TIPS ar hyn sydd yn medru gwneud Cynllun Gofal a Thriniaeth da

GOOD PLANCliciwch yma er mwyn darllen rhai samplau o gynlluniau gofal a thriniaeth sydd yn amlygu arferion da a drwg o ran cynllunio gofal.

 

 

Adnoddau hyfforddi AR-LEIN ar gyfer Cynllunio Gofal a Thriniaeth
AndreaW4Os ydych am ddysgu mwy ynglŷn â sut i  greu Cynllun Gofal a Thriniaeth ardderchog,  cliciwch yma er mwyn lawrlwytho ein cwrs hyfforddiant ar gyfer pobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr.