Llawlyfr Cyn-filwyr Hŷn

Canllaw Newid Cam i gefnogi cyn-filwyr hŷn yng Nghymru

 

Mae ein canllaw yn berffaith ar gyfer cyn-filwyr hŷn sydd yn byw yng Nghymru, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’n cynnig gwybodaeth i chi am y materion mwyaf cyffredin sydd yn effeithio ar les cyn-filwyr hŷn yn ogystal â rhai ffynonellau gwych o wybodaeth.  

Pam ddylem ddarllen y canllaw hwn?

Efallai eich bod yn teimlo nad oes neb yno i chi siarad gyda hwy, neu’ch bod yn pryderi am berthynas neu rywun yr ydych yn gofalu amdano sydd yn gyn-filwr hŷn? Mae ein canllaw yn darparu gwybodaeth hanfodol a dolenni i fudiadau sydd yn medru darparu’r cymorth sydd angen arnoch.

Lawrlwythwch y canllaw yma

Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho ein canllaw.

Gofyn am gopi argraffedig

Os hoffech dderbyn copi argraffedig o’r canllaw, ffoniwch Newid Cam ar  0300 777 2259, neu gofynnwch i rywun yr ydych yn adnabod o un o’r mudiadau i gyn-filwyr.

Mwy o wybodaeth

Mae modd i chi ganfod mwy am Newid Cam a’n prosiect sydd wedi ymrwymo i anghenion cyn-filwyr hŷn, drwy glicio yma.

Rhannwch eich barn gyda ni

Cysylltwch gyda ni, neu mae modd cysylltu gyda ni drwy Facebook neu Twitter, er mwyn rhoi gwybod i ni sut y mae’r canllaw wedi eich helpu chi!

Wedi ei gefnogi gan Gronfa Cyn-filwyr Hŷn y Lleng Brydeinig Frenhinol, a’i ariannu gan y Canghellor yn defnyddio cronfeydd LIBOR