Lleihau Risg, Sicrhau Adferiad

Yn ystod Gorffennaf 2017 – Ebrill 2018, edrychodd ein prosiect ymchwil gweithredu at profiadau pobl ag afiechyd meddwl mewn cysylltiad â’r system cyfiawnder troseddol, ac yn fwy cyffredinol, eu profiadau o gyfnodau o argyfwng.

Am ragor o wybodaeth am argyfwng iechyd meddwl: –