Mesur Iechyd Meddwl Cymru

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn medru defnyddio’r pwerau sydd eisoes ganddi  Felly, mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r Deddf Iechyd Meddwl yn bwrw rhagddynt: maent wedi addo Mesur Iechyd Meddwl er nad oes yna ddyddiad pendant ar gyfer hyn – ond roedd yn rhan...

Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National Review of Patients Cared for in Secure Mental Health Hospitals – sydd yn ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd yn pryderi am...

Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r gefnogaeth sydd yn cael ei ddarparu i broblemau iechyd corfforol. Ond nid yw’r disgrifiad hwn wedi ei ddefnyddio rhyw lawer yn ystod y...

Yn gwrtais ond yn gadarn

Mae’n annhebygol y bydd y pandemig yn dod i ben yn sydyn ar ddiwrnod penodol pan fydd pawb yn medru chwifio baneri a chanu clychau’r eglwys. Mae’n fwy tebygol o barhau yn y cefndir, a hynny am fisoedd lawer os nad am gyfnod amhenodol. Mae gen i bryder am hyn: pa mor...

Nadolig Llawen …a chadwch mewn cysylltiad!

Dyma neges fer i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Mae’r cyfnod hwn o’r flwyddyn yn medru bod yn anodd i bobl ag afiechyd meddwl difrifol, yn enwedig y rhai sydd yn gleifion mewn ysbytai neu garchardai – ac wrth gwrs, y sawl sydd yn byw ar ben eu...

Masnach Deg

Rwy’n cefnogi cael cyfreithiau sydd yn ei gwneud hi’n bosib, mewn amgylchiadau penodol, i gadw pobl ddiniwed sydd ag afiechyd meddwl difrifol, yn yr ysbyty. Pam? Gan fy mod yn realydd. Nid yw cymdeithas yn medru caniatáu person sydd wedi colli cysylltiad gyda realiti...

Hafal yn dathlu llwyddiant gyda Dyfarniad Arian ERS

Mae cymuned y Lluoedd Arfog wedi croesawu  Hafal, a 23 o fudiadau eraill o Gymru, i’r rhwydwaith o rwydweithiau sydd yn cynnig cymorth i aelodau a chyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog. Roedd 24 o gyflogwyr o Gymru wedi derbyn Dyfarniad Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr...