Gweithio mewn partneriaeth

Gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer fudiadau er mwyn cynnal prosiectau cyffrous ac arloesol ar draws Cymru – a’r DU!

IECHYD MEDDWL DU

Mae Hafal yn un o’r pedair elusen sydd yn ffurfio Iechyd Meddwl DU, rhwydwaith o bedair elusen genedlaethol sydd yn gweithio ar draws Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon er mwyn gwella bywydau pobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl ac er mwyn cefnogi eu gofalwyr.

AMSER I NEWID CYMRU

Mewn partneriaeth gyda Mind Cymru, rydym yn gyfrifol am Amser i Newid Cymru  – sef ymgyrch genedlaethol i fynd i’r afael gyda  stigma a gwrthwahaniaethu.

CANIAD

Mae Caniad wedi sefydlu pwynt sengl o ran cyswllt ar gyfer cyfranogiad ymhlith defnyddwyr gwasanaeth  a gofalwyr ar draws Gogledd Cymru: mae hyn yn sicrhau cydraddoldeb ar draws y rhanbarth ac yn diogelu cyfleoedd cynnwys pwrpasol ym mhob ardal.

CYFLE CYMRU

Mae mentoriaid cymheiriaid Cyfle Cymru yn helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl i ddatblygu hyder, a’n darparu cymorth at hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith.